1. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ
*  Предварителна резервация за пътуване можетеда се направи в офиса на фирмата., по телефона  с e-mаil, като съобщитеимена, адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Записването става срещу внесендепозит в размер на 30% от стойността на екскурзията и сключен договор заорганизирано пътуване.  Плащането се извършва в брой  или  побанков път. При плащане по банков път  договорите  се изпращат попощата. След подписване от клиента, един екземпляр се връща обратно на фирмата.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ
*  За страни извън ЕО – задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
*  За страните от Европейския съюз е необходимо само лична карта;
*  За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите - нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Копие от декларацията следва да се представи най-късно 5 работни дни преди датата на отпътуване в агентския офис.Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията. Принеизпълнение на тези  условия, агенцията не носи отговорност и всичкинеудобства и щети, породени от това са за сметка на потърпевшите.
*  При ученически групи е необходимо да сепредстави в офиса  на фирмата, списък на пътуващите деца  с официаленпечат и подпис на директора.

3. СРОК ЗАЗАПИСВАНЕ
За да заявите Вашето пътуване трябва да представите необходимите  документи и да внесете депозит:
* за автобусните програми – до 30 дни преди датата на отпътуване;
* за самолетните програми – до 45 дни преди датата на отпътуване.
При наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове.

4. СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
*  Начинна плащане - Заплащането може да се извърши в брой, с кредитна карта или побанков път.
*  Срок задоплащане:

   * за автобусните програми – най-късно до 20 дни преди датата на отпътуване;

  *  за амолетните програми – най-късно до 30 дни преди датата на отпътуване, но непо-късно от деня на издаване на самолетния билет.

5.  ВИЗОВ РЕЖИМ 
 За страните, които не са членки на Европейския съюз се изискват визи. Стойността на визите не влиза в цената на екскурзията. Агенцията не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване, поради въвеждането на визов режим след сключване на договор, Възложителят заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно т. 12.

6. ХОТЕЛИ: 

 Групите се настаняват  в хотели категорияот 5* до 2*, което е посочено конкретно във всяка една програма.
Настаняването в хотелите се извършва след 14 часа, а освобождаването до 10 часа. Броят и капацитета на стаите се определя от хотелската управа, а разпределението на туристите по стаи се извършва от ръководителя на групата.
* Ако туристът пътува самостоятелно и желае да бъде настанен в единична стая, доплаща разликата в цената на стаята.
* В хотелите е необходимо да се съблюдава тишина, чистота, да не се остават хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини бар, телефон или платен видео канал, тези услуги се заплащат допълнително на рецепцията преди напускането на хотела.
Туроператорът не носи отговорност за загубени или забравени ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.
* При хранене на блок маса, включително закуска, не се разрешава изнасяне на храна извън ресторанта на хотела. При неспазване на това изискване хотелите налагат  глоби.

7. ТРАНСПОРТ:  Екскурзиите се осъществяват с автобуси ***/****  - оборудвани с климатик, видео система, мини бар, хладилник, машина за топли напитки/, лицензирани за пътуване в чужбина. Настаняването в автобусите се извършва по списък в съответствие с реда на записване за екскурзията.
По време на пътуването в превозното средство не се пуши и се  изисква спазване на правилата за хигиена и безопасност.

8. ЗАСТРАХОВКИ
На всички туристи се осигурява застраховка „Медицински разходи и злополука в чужбина” в размер на 5000 евро за автобусните екскурзии и 10000 евро за групови и индивидуални програми със самолет.  Застраховката се прави за времето на престоя на туриста извън страната. Застраховката не покрива професионални или хронични заболявания, стоматологични услуги, увреждания на здравето в следствие употреба на алкохол или психотропни вещества.

„Роял Травел Светимекс” има сключена застлаховка по чл. 42 от Закона за Туризма  – застрахователна полица №212112211000009/07.02.2012 г с  ДЗИ „ОБЩОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

9. ВАЛИДНОСТ НА ЦЕНИТЕ:

Цените в съответните програми са валидни при определен минимум туристи, който е посочен конкретно към всяка програма. При не попълване на групата, фирмата си запазва правото за коригиране на съответната цена или да анулира пътуването. В този случай, агенцията възстановява цялата внесена сума и не дължи обезщетение или компенсация за анулиране на заявеното пътуване.

 

10.ОТСТЪПКИ:

Туристите ползват по избор една от изброените отстъпки в програмите.

*  Редовни клиенти, ако са пътували с нас през последните 2 години, ползват 3% отстъпка.
* Деца не навършили 12 години ползват отстъпка, съгласно съответната програма.
* Организаторите на ученически и младежки групи ползват отстъпка, съгласно съответната програма.

11. АНУЛАЦИИ: При отказ на клиента от пътуване, направен в писмена форма в офиса на фирмата, същият дължи неустойки, независимо от причините за отказа, в размер както следва:
       за автобусните екскурзии:
        * от 45 до 30 дни преди пътуването – 30%
        * от 29 до 15 дни преди пътуването – 60%
        * от 14 до 7 дни преди пътуването   – 80 %
        * след този срок сума не се възстановява.
Неустойката може да бъде избегната, ако на мястото на отказалият се турист,същия намери свой заместник, но не по-късно от 5 работни дни преди пътуването.
   за самолетните екскурзии:
   * от деня на записване до деня на издаване на самолетния билет – 30% от цената на екскурзията;
   * от деня на издаване на самолетния билет до 31 дни преди заминаване – 60 % от цената на екскурзията + стойността на самолетния билет с летищни такси и визата, ако за страната е необходима такава.
   * от 30 ден до деня на заминаване – 100% от цената на екскурзията + стойността на самолетния билет с летищни такси и визата, ако за страната е необходима такава.

12. Форсмажорни обстоятелства

Туроператорът не носи отговорност привъзникване на форсмажорни обстоятелства: природни бедствоя, военни действия,масови безредици, стачки и др., и си запазва правото да анулира пътуването. Фирматаили упълномощеното от нея служебно лице си запазва правото да променясъответната програма, без да дължи неустойки за това, при възникване по времена екскурзия на независещи от нея форсмажорни обстоятелства, както и привлошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне награнични пунктове, оказване помощ на турист и други непредвидими обстоятелства.


13. Отговорности:

Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в съответната програма.

Туроператорът НЕ носи отговорност в следните случаи:

* забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;

 *  анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя;

 *  откраднато, загубено или забравено имущество на Потребителя по време на  пътуването;

 *  отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

 *  при неспазване от страна на туристите законите на страната или наредбите на хотелите, независимо дали са запознати с тях или не;

 *  при нанесени щети на хотели, обществени съоръжения и превозни средства /в т.ч. и автобуса, с който се осъществява екскурзията /от страна на туристите,  извършителите носят пълна морална и материална отговорност и заплащат незабавно щетите.

 *  при отпътуване за друг град или туристически обект, закъснели туристи се   изчакват до15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи агенцията не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.