Туристическа Агенция  Роял Травел Светимекс съдейства за издаване на  туристическа виза за Република Южна Африка!

 

 

Необходими документи за издаване на

туристическа виза за  ЮАР:

 

1. Международен паспорт валиден минимум 6 месеца от датата на заминаване;

2. Паспортът трябва да има най-малко 2 свободни страници за визи;

3. 2 снимки паспортен формат;

4.  Надлежно попълнен визов формуляр на английски език;

5. Банково извлечение, удостоверяващо финансови средства или извлечения от заплата, стипендии, кредитни карти или пътнически чекове, които да могат да обезпечат разноските по време на планираното пребиваване на територията на Южна Африка, издадено на английски език.

6. Служебна бележка от учреждението, в което работи – заемана длъжност, отпуск за периода на пребиваване в ЮАР, написана на английски език с подпис и печат;

7. Хотелска резервация или копие на такава. В случаите когато се пътува за посещение на роднини или по работа, то приемащата страна задължително трябва да имат южноафриканско гражданство и да са изпратили на кандидатстващия, копие от документа си за самоличност, заверен с оригинала и официална покана на името на пътуващия/те, където ясно да е означен адресът на пребиваване , причина на посещение,  а също така че разноските по престоя в РЮА са за сметка на канещата страна. Поканата трябва да е подписана, подпечатана и заверена, където канещият е регистриран или работи.

8. Самолетен билет - копие;

9. Виза за ЮАР –  84.00 лв. + такса за обработка на документи и съдействие за издаване на виза;

10. Непълнолетни, пътуващи сами или само с единия родител - нотариално заверена декларация, преведена и легализирана на английски език.Обадете се, за да резервирате +359 2 983 1175